Bestelwagen Jeugdraad

Een facebookpost van gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) zorgde vorige week voor een pittig online debat. Aanleiding: de nieuwe bestelwagen van de Jeugdraad van Knokke-Heist.

De Jeugdraad kreeg eerder deze week de sleutels overhandigd van de VZW Zoute Automobile Club, de Rotary Knokke-Ooskust en de en de Rotary Zeebrugge-Oosthoek. De oude bestelwagen van de Jeugdraad was dringend aan vervanging toe, zeker met het oog op de nakende zomeractiviteiten van de Jeugdraad (Sol on the Beach (afgelopen zaterdag), Lollipop, K3…)

Volgens gemeenteraadslid Coudyser belandde de subsidiëring van de Zoute Grand Prix (een jaarlijkse subsidie van 200.000,00 euro door de gemeente) via de omweg van de VZW en Rotary bij de Jeugdraad. Onduidelijke geldstromen en onttrekking aan de wetgeving omtrent de overheidsopdrachten volgens gemeenteraadslid Coudyser…

Facebook biedt een te beperkt en te vluchtig platform om dit debat te voeren, alles wordt bij elkaar gehaald en de kern van de zaak gaat verloren, vandaar dat gemeenteraadslid Coudyser vorige vrijdag een opinietekst publiceerde. Met deze bijdrage wil Jong VLD Knokke-Heist de puntjes op de “i” zetten.

In het facebookdebat bracht Glenn Neyts (secretaris Jong VLD Knokke-Heist) reeds de nodige nuancering en correctie aan:

  • De gemeente verleent de jaarlijkse subsidie van de Zoute Grand Prix namelijk aan de BVBA Zoute Events en dus niet aan de VZW Zoute Automobile Club of de Rotary.
  • Zelfs indien de gemeente rechtstreeks een bestelwagen zou aankopen zou zij niet verplicht zijn om de wetgeving overheidsopdrachten te volgen.

Op het dossier omtrent de subsidiëring van de Zoute Grand Prix gaan we het hier verder niet hebben, want dit is niet pertinent voor de kernvraag: “Moet de Jeugdraad over een eigen bestelwagen kunnen beschikken?”. De subsidiëring zal voer moeten zijn voor een volgende bijdrage.

De Jeugdraad is een feitelijke vereniging die onder meer advies verleent aan de gemeente in zaken die de jeugd aanbelangen. De bestelwagen van de Jeugdraad wordt niet enkel voor hun eigen activiteiten gebruikt, maar ook de andere jeugdverenigingen (Scouts, Chiro, KSA…) kunnen hiervan gebruik maken.

Alhoewel de bevoegde schepenen als waarnemer aanwezig zijn op de algemene vergadering en ook de jongerenverenigingen met een politiek getinte achtergrond welkom zijn, is het in wezen een apolitiek orgaan.

De Jeugdraad kan aldus haar eigen beslissingen nemen omtrent aankoop/aanvaarding van schenkingen. Jong VLD Knokke-Heist vindt het dan ook zeer kras dat een politieke partij, en zeker de N-VA, een vereniging in een stramien van regulering wil drukken terwijl de essentie van de Jeugdraad de onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente is. Wij weten dat de N-VA in het verleden al vragen heeft gesteld over de onafhankelijkheid van de Jeugdraad, des te meer is het bizar dat de Jeugdraad zich enkel afhankelijk zou dienen te stellen van de gemeente wat betreft het vervoer.

In Kuurne liep het in 2015 al danig mis. Praktische problemen met het gebruik van de bestelwagen (chauffeur, reservering, verzekering…) zorgden ervoor dat de gemeente de Jeugdraad het gebruik van de bestelwagen ontzegde. “Niet de kerntaak van de gemeente” luidde het.

Dienen de gemeente en de (jeugd)verenigingen niet samen te werken inzake vervoer? Helemaal niet, want het is geen of-verhaal maar een en-verhaal. Grote activiteiten waar de gemeente logistieke ondersteuning biedt aan de verenigingen, kampvervoer… daar kan de gemeente een partner zijn maar verenigingen mogen ook perfect zelf in middelen voorzien.

We merken ook enige schizofrenie op vanwege de N-VA en niet in mindere mate van de meerderheid in de gemeenteraad. Bij de tweede vaststelling van het retributiereglement in 2015 (gewijzigd na de vele negatieve reacties van de Knokke-Heistste verenigingen) behielden zowel meerderheid als oppositie het aanrekenen van vervoerskosten aan de (jeugd)verenigingen erkend door de adviesraden, want “Niks voor niks”. Als de Jeugdraad dan zelf, door samenwerking met partners, eigen vervoer bekomt, kan dit ook weer niet?

Reglementering is nodig? Zeer zeker. Daarom voorziet de Jeugdraad ook in een eigen verhuurreglement, de bestelwagen is ook verzekerd. Paternalistisch is het te denken dat een onafhankelijk adviesorgaan voor de jeugd nood heeft aan reglementering door de ‘mature’ gemeenteraad.

Onbekend is ook onbemind… Indien de N-VA de werking van de Jeugdraad van dicht bij wil kennen kunnen hun leden altijd de openbare zittingen van de algemene vergadering bijwonen. Louter als waarnemer uiteraard.

Beste N-VA, laat de Jeugd zelf verantwoordelijkheid nemen en laat hen onafhankelijk hun werking en activiteiten regelen. Je kan namelijk niet verwachten dat door de Jeugd een hand boven het hoofd te houden en hen zelf niets laat doen, je kritische en zelfstandige personen kweekt.

Leave a Reply