Wie?

Bram Van Goethem  - Voorzitter

Matteo Despiegelaere - Secretaris / ondervoorzitter

Camiel Vandecavey - Penningmeester / ondervoorzitter