Gemeentebelangen 2018: reactie van Groen

Groen Knokke-Heist reageert op de beslissing van GBL + Open VLD + CD&V, om in 2018 de coalitie te verlengen en is geenszins verbaasd over het nieuws.

 

2018

Frisse, nieuwe ideeën zijn bij de huidige coalitie nu al vaak niet aan de orde, verjonging aan beleidsmensen of ideeën binnen de ploeg “traditionelen” valt dus ook niet te verwachten vanaf 2018. Aan de burgers wordt dus een plakje “roze – oranje – blauwe- eenheidsworst” voorgeschoteld, met wat “smaakstoffen” uit de oude doos.
Bij grote project ontwikkelaars en studiebureaus daarentegen mogen de bestellingen voor de oesterkwekerijen alleen aanvang nemen…  Vaarwel open ruimte!
Het persbericht van de huidige meerderheid is een regelrechte kaakslag, voor alle inwoners, die als democratenweten, dat na 6 jaar beleid een evaluatie zich aandient, van waaruit de burgers collectief kunnen aangeven, welke richting het met hun gemeente uit moet.

 

Nu wordt er het signaal gegeven, dat kiezers “toch geen alternatief hebben”, dus het best niet mee-denken over, noch zich inzetten voor  het beleid binnen onze mooie gemeente.  Doe geen moeite, wees niet kritisch, er kan toch echt niets anders, de oude pap wordt opnieuw opgewarmd, voor nog eens 6 jaar.  Leve de conservatieven!

 

Dat een dergelijke houding nefast is voor een goed functionerende democratie, tot apathie leidt en/of de kloof met de burgers alleen maar vergroot (welke gevolgen komen er aan?) , dat zal de huidige meerderheid worst wezen.  Roze eenheidsworst… “Wij doen toch onze zin en daar kun je niets aan veranderen….”

 

En nochtans kan het wel anders! 6a00d8341c50dd53ef01b8d1a48cc1970c-320wi

De uitdagingen voor de gemeente en de inwoners zijn groot.  Jonge gezinnen met kinderen, alleenstaanden, senioren, … velen hopen hier als inwoners te kunnen blijven wonen.  Alleen moet het betaalbare binnen de grenzen van het haalbare blijven. Turteltaksen en andere inleverrondes tasten het bestedingspatroon van een ruime groep inwoners nu al aan.

 

Dit alles komt ook ons toerisme en onze zelfstandigen niet ten goede…. Al dan niet kunnen wonen in je eigen gemeente heeft zijn invloed op werk, op het gezinsleven, op het stressgehalte, op de gezondheid.  Daar kan een gemeente voor zijn eigen inwoners wel richtingbepalend in zijn, een eerste keuze maken in het belang van zijn eigen inwoners. Net zoals op het vlak van mobiliteit (na beter overleg met De Lijn en met de NMBS) en het parkeerbeleid.

Is het omtoveren van je gemeente tot één grote bouwwerf, (wiens kassa rinkelt er?), met lawaai en bijhorend stof zo zinvol?

 

Ligt het wezenlijk belang niet in het oog hebben voor meer open ruimtes en groen, voor meer speelruimte voor kinderen, voor meer initiatieven, die de eenzaamheid van de groter groeiende groep senioren inperkt? Nu al is in onze gemeente 44% van de bevolking ouder dan 60 jaar. Een groeiende groep.

 

Het zijn uitdagingen, van een grotere orde, dan “de bijenvriendelijkste gemeente van België zijn”.  Alhoewel dit laatste een absolute opsteker is!

 

Durft deze meerderheid buiten de lijntjes denken, out of the box? Keuzes maken, die duurzaam zijn?  Energiebesparende groepsaankopen voor isolatie van woningen?  Op die manier kansarmoede sociaal en milieugericht aanpakken. De Klimaattop van Parijs gaf richting aan.  Is minister Joke Schauvliege daar al van op de hoogte? Of minister-president Geert Bourgeois? Duurzaamheid bevorderen, het zal verder moeten gaan dan het installeren van 6 oplaadpalen voor elektrische wagens… Landbouwers en milieuverenigingen, die aan dezelfde zeel trekken, toekomstgericht – in het belang van de huidige en de toekomstige generaties – is dit een utopie ? In andere gemeentes kan dit. Groen gelooft daar wel in.

6a00d8341c50dd53ef01b7c7a5ef6c970b-800wi
De kiezer heeft op de 2de zondag van oktober 2018 het laatste woord.

Een goed geïnformeerde kiezer weet nu al, dat Groen als partij er zal staan.
Luc Lierman
Voorzitter Groen Knokke-Heist

Leave a Reply