Werkjaar 2017

Deze week kwam het bestuur van Jong VLD Knokke-Heist samen om komend werkjaar te bespreken en vorig werkjaar te evalueren. We kwamen tot de volgende puntjes:


Lezingen

Dit jaar konden we een aantal mooie namen strikken voor onze lezingen:

Mercedes Van Volcem (Vlaams Parlementslid, gewezen schepen van Brugge & huidig gemeenteraadslid) kwam in maart een lezing geven over “goedkoop schenken en erven”. Hier kwam een groot publiek op af, maar hiermee spraken we minder ons doelpubliek aan.

In augustus kwam Bart Verhaeghe (Voorzitter Club Brugge, CEO Uplace, voetbalbond…) een lezing geven. Hier kwam een heel breed publiek (+-60 man) op af. Verhaeghe is een vlotte spreker en kon iedereen geïnteresseerd houden. Achteraf bleef hij ook eventjes om met iedereen een praatje te slaan en eens op de foto te gaan. We lieten deze lezing in jeugdhuis ‘t Verzet doorgaan, de locatie was heel gezellig, maar kon maar net het aantal personen aan.

Vincent Van Quickenborne (burgemeester Kortrijk, ex-minister van Ondernemen, ex-minister van Pensioenen…) kwam in november een lezing geven. Hier kwam een 30-tal mensen op af, veel bekende gezichten, maar ook een aantal nieuwkomers. Hij sprak over zijn beleid als burgemeester in Kortrijk en welke recepten wij kunnen toepassen in onze eigen gemeente. Iedereen kreeg ook een boekje waarin alle puntjes nog eens werden uitgeschreven.

In 2017 willen we terug een aantal lezingen organiseren. We zoeken terug naar mooie namen die een groot publiek aanspreken.

 

Netwerkmomenten

Komend werkjaar zouden we terug een aantal netwerkmomenten willen organiseren met andere Jong VLD’s uit buurtgemeenten. We hebben Jong VLD Damme en Jong VLD Brugge hiervoor al aangesproken, zij zagen het zeker zitten om dit eens te organiseren. Een aantal jaar geleden deden we hetzelfde met Jong VLD Blankenberge, dit bleek heel interessant om onze gemeentes eens te vergelijken.

 

Algemene vergaderingen

Onze leden zouden graag een aantal extra algemene vergaderingen houden. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we sneller beslissingen nemen op korte termijn. Onze ambitie is om elke 3 a 4 maand een algemene vergadering te houden. De AV’s proberen we altijd luchtig te houden. Een eventuele mogelijkheid is om per AV een gastspreker uit te nodigen.

 

Opinieteksten

Een grote maand geleden publiceerden we onze opinietekst rond het fietspunt in Knokke-Heist (http://www.jongvldknokkeheist.be/fietspunt-is-slecht-idee/). Deze werd positief onthaald door de rest van Jong VLD Knokke-Heist. De vraag kwam er ook om dit in de toekomst meer te doen. We willen hierbij steeds een constructieve tekst afleveren in het belang van de jeugd en/of het liberalisme. We vermijden impulsieve reacties en/of op de man af reageren.

 

Website

De nieuwe website is een groot pluspunt voor Jong VLD Knokke-Heist. De site werkt ook heel erg vlot op mobiele apparaten. In de toekomst willen we meer blogberichten posten. Zoals bijvoorbeeld de opinieteksten, maar ook samenvattingen van vergaderingen (zoals deze), lezingen, activiteiten etc. Dit zou moeten leiden tot een vlottere communicatie en een transparanter geheel.

 

Ledenwerving

Ons doel blijft steeds om de lokale liberale jeugd te verenigen en te organiseren. We onderstrepen ook steeds onze volledige onafhankelijkheid van andere partijen (ook van Open VLD). We merken dat we ondertussen een vast aantal mensen hebben die zich elkaar jaar opnieuw inschrijven, maar toch willen we meer focus op nieuwe leden. Dit doen we in de toekomst door meer in te zetten op Facebook en onze website.


Interesse om lid te worden? Dat kan via deze pagina: http://www.jongvldknokkeheist.be/lid-worden/

Vragen of opmerkingen: http://www.jongvldknokkeheist.be/contact/

Leave a Reply